Menu

Anh Thu Restaurant Menu

DRINKS:

Sinh Tố Bơ $6

Sinh Tố Taro $6

Sinh Tố Coconut $6

Sinh Tố Honeydrew $6

Sinh Tố Mango $6

Sinh Tố Watermelon $6

Sinh Tố Strawberry $6

Soda Sữa Hột Gà $5

Soda Đá Chanh/ Đá Chanh $5

Trà Thái $5

Nước Cam Vắt $6

Nước Ngọt (Soda) $1.5

Cafe $6

Chè $6

APPETIZERS:

Chả Giò $8.5

Gỏi Cuốn $8.5

Gỏi Cuốn Chay $8.5

Bì Cuốn $8.5